Extra Årsmöte

Svenska klubben för ungerska rashundar

EXTRA ÅRSMÖTE

 LÖRDAGEN DEN 19 OKTOBER


Kl. 13.00


SVENSKA KENNELKLUBBEN I ROTEBRO

Adress: Rotebergsvägen 3, SOLLENTUNAMedlemmar i SvkFUR kallas till extra ÅRSMÖTE för att besluta om klubben ska bli rasklubb under Svenska Gårds- och Vallhundsklubben. 


Detta är den enda frågan som kommer behandlas på det extra årsmötet och vill du vara med och påverka beslutet måste du närvara på mötet. 


Varmt välkommen!

Styrelsen