Vi som vallar med Svk FUR

Svenska klubben för ungerska rashundar

Aktiviteter

Svk FUR anordnar vallanlagsprov den 17 September i Skövde.

 

Domare är Karl-Erik Tibblin.

Medlemskap i SvK FUR krävs.

Anmälan görs via mail till: ida.bohlin.a@gmail.com

Upplysningar Ewa Granath och Ida Bohlin Andersson

Anmälningsavgift är 300 kr, som betalas in på SvkFUR´s bg 5112-6001 senast 10 sept. "Märk" betalningen med hundens registeringsnummer samt vallanlagsprov.

Är du intresserad att prova på att valla med din Pumi Puli eller Mudi ?

 

Under året 2016 har intresset ökat och flera av våra medlemmar har tagit chansen att prova på att valla med sin hund.

Prova på dagarna har arrangerats på Sörtorps fårgård i närheten av Finnerödja och Lotta Arne har då delat med sig av sin erfarenhet. Klubben har flera personer som gärna delar med sig av deras kunskaper Ida Bohlin Andersson

Lena Pettersson och Emma Arne.

 

Håll koll på dagar som det erbjuds vallning under hösten via FB sidan "Vi som vallar med SvkFUR"

 

Maila Ida Bohlin Andersson vid frågor

ida.bohlin.a@gmail.com

 

Bilder från Sörtorps fårgård 2016