Styrelsen

Svenska klubben för ungerska rashundar

Styrelsen

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang.

Att vara ledamot i en föreningsstyrelse är oftast givande och många gånger väldigt lärorikt. Det man tar med sig från ett styrelseuppdrag är ofta erfarenhet att samarbeta, kunskaper om ledning och styrning samt många nya vänner och kontakter. Men att sitta i en styrelse innebär också krav och ett stort ansvar för föreningens verksamhet. Därför är det viktigt att man känner sig engagerad i föreningens verksamhet och är beredd att lägga tid och energi för att leda föreningen.

Vi som sitter i Svk FUR´s styrelse är följande

Ordförande

Ewa Granath e.granath@svkfur.se

0733-64 74 80

Kassör

Gitte Hellström g.hellstrom@svkfur.se

0708-15 03 32

SUPPLEANT

Yvonne Lövgren y.lovgren@svkfur.se

0701-30 32 66

REVISORER

Sven Åfeldt

0152-141 55

 

Eva Honkamäki

076-6116237

 

Vice Ordförande

Susan Danielsson

s.danielsson@svkfur.se

070-6784458

Övrig ledamot

Malin Karlsson

m.karlsson@svkfur.se

0762-712605

SUPPLEANT

Siw Evensen

s.evensen@svkfur.se

0730-911931

REVISORSUPPLEANTER

Susanne Hjelm

0141-80117

 

Thomas Ohlsson

070-3103741

Sekreterare

Peter Björklund

p.bjorklund@svkfur.se

0706-47 20 11

SUPPLEANT

Ulf Lennartsson

u.lennartsson@svkfur.se

076-7730776

VALBEREDNING

Sammankallande Carina Karlsson

Lennart Abrahamsson

Heidi Hallerström

 

Samtliga kan nås via valberedning@svkfur.se