Avelsråd

Svenska klubben för ungerska rashundar

Avelsråd för Komondor

Vakant

Sammankallande för avelskommittén

 

Peter Björklund

avelskommitte@svkfur.se