Avelsråd

Svenska klubben för ungerska rashundar

Avelsråd för Komondor

Vakant

Sammankallande för Avelsrådet

 

Monika Bivall

avelsrad@svkfur.se