Avelsråd

Svenska klubben för ungerska rashundar

Avelsråd för Komondor

Vakant

Sammankallande för Avelsrådet

 

Jenny Palmqvist

 

avelsrad@svkfur.se