Avelsråd

Svenska klubben för ungerska rashundar

Avelsråd för Puli

Jenny Palmqvist

 

Mail puli@svkfur.se

 

 

Sammankallande för Avelsrådet

 

Jenny Palmqvist

 

avelsrad@svkfur.se