Planerad parning

Svenska klubben för ungerska rashundar

Planerad parning Puli

Kennel

Hane

Tik

Planerad nedkomst

Xaida'z Kennel

Illés Szépe Attila Xaidaz

Xaida'z El-Ba Juwelia-Julilla

V. 43

Carina Karlsson

SE29051/2015

SE26425/2014

 

Slågarpsvägen 264-0

Maskad fakó

Svart

Bild Hane

23195 Trelleborg

SEUCH DKUCH

SE UCH

Bild Tik

 

 

 

 

Mobil 070 8487502

HD A Ögonlyst ua

HD B

 

Email puli@home.se

Genomförd BPH

 

 

www.xaidaz.com

DM Bärare

Tiken arbetar som vallhund på sin gård

 

Vill du annonsera ut din kommande parning ?