Planerad parning

Svenska klubben för ungerska rashundar

Planerad parning Puli

Kennel

Hane

Tik

Beräknad nedkomst

Smulterbackas

Tempeluddens Arfwid Vipsson

Smulterbackas Alva

Mitten på Juli

Bäckängsvägen 45

SE35356/2016

SE45179/2012

 

777 93 Söderbärke

Svart

MF

 

Mobil

Utställd med exc ck cert cacib

Utställd med exc cert

 

070-433 84 64

 

 

 

Email

 

 

 

smultronstina@gmail.com

HD A Ögonlyst U.a

HD B Ögonlyst U.a

 

Webbsida FB

DM Fri

DM bärare utvecklar ej DM

 

 

Genomfört BPH

Godkänt Vallanlagsprov

 

Vill du annonsera ut din kommande parning ?