Annonser

Svenska klubben för ungerska rashundar

Annonser Puli

Vill du annonsera ut din planerade parning, valpkull eller kanske har du har en hund för omplacering ? Den här tjänsten ingår i ditt medlemskap i SvkFUR.

Läs gärna igenom SKK´s grundregler så att du är införstådd med vad som gäller vid annonsering.

20180421

 

 

 

Kennel

Hane

Tik

Valpar födda

Smulterbackas

Smulterbackas Franz

Smulterbackas Alva

20180319

Christina Smulter

SE22353/2016

SE45179/2012

4 Hanar

Bäckängsvägen 45

Svart

MF

 

777 93 Söderbärke

 

Utställdmeriterad med cert

 

Mobil 070-433 84 64

 

 

 

Mail smultronstina@gmail.com

 

 

 

Webb https://m.facebook.com/smulterbackaspuli

HD C DM fri

HD B Ögonlyst ua DM bärare

 

 

 

Godkänt vallanlagstest

 

20180226

 

 

 

Kennel

Hane

Tik

Planerad parning Mars 2018

Funny Farms

Szentmihályi-Szabó Sziporka

Lovespirit Amazing White Jade

 

Lennart Abrahamsson

SE16573/2015

SE46020/2015

 

Svartensvensvägen 12 A

Vit

Vit

 

68492 Munkfors

Nordisk UCH

Utställningsmeriterad med cert

 

Mobil nr 0702928814

 

 

 

 

 

 

 

Webbsida

HD A

HD B

 

Mail lennart@funnyfarms.se

DM fri

DM fri