Annonser

Svenska klubben för ungerska rashundar

Annonser Pumi

Vill du annonsera ut din planerade parning, valpkull eller kanske har du har en hund för omplacering? Den här  tjänsten ingår i ditt medlemskap i SvkFUR.

Läs gärna igenom SKK´s grundregler så att du är införstådd med  vad som gäller vid annonsering.

Annonsen ligger kvar ca 3 månader efter införande om inget annat är ök.


2019-04-05


Kennel


Imse Vimse


Moholm 62

549 92 MOHOLMewa@imsevimses.se


www.imsevimses.se

         Hane


Mariell de Marque  Monark Maharadja


SE38276/2015 Svart


NORD JV-16 SUCH


HD A, Ögonlyst u.a

 
Tik


Bellatrix Pumida Severanka


SE 46343/2015 Svart


SUCH PLCH INTECH RLDN


HD B, Ögonlyst u.a.

Födda: 


2019 - 05 - 29


Fyra tikar

Fyra hanar


Alla svarta


2019- 04-05


Kennel


Imse Vimse


Moholm 62

549 92 MOHOLMeva@imsevimses.se


www.imsevimses.se
Hane


Bissibingens Humble Hobbit Fo Ek


SE49488/2014 Grå


NORD JV-15 SUCH


HD B, Ögonlyst u.a.
Tik


Imse Vimse Black Coffee


SE32110/2015 Svart


R-CERT


HD A, Ögonlyst u.a.
Födda:


2019 - 05 - 28


Tre tikar


Alla svarta

OMPLACERING:

SPONSORER  - SPONSORER - SPONSORER - SPONSORER - SPONSORER - SPONSORER - SPONSORER - SPONSORER - SPONSORER