Annonser

Svenska klubben för ungerska rashundar

Annonser Pumi

Vill du annonsera ut din planerade parning, valpkull eller kanske har du har enhund för omplacering ? Den här tjänsten ingår i ditt medlemskap i SvkFUR.

Läs gärna igenom SKK´s grundregler så att du är införstådd med vad som gäller vid annonsering.

Annonsen ligger kvar ca 3 månader efter införande om inget annat är ök.

 

2019-01-10

 

Kennel

 

Imse Vimse

 

Mohok 62

549 92 MOHOLM

 

 

ewa@imsevimses.se

 

www.imsevimse.se

 

 

Hane

 

Mariell de Marque Lhuriz av fylgia

 

SE52350/2014

 

PLJ-15 PLV-15 SUCH DKUCH PLUCH

INTUCH Godk Vallprov

 

HD B, Ögonlyst ua

Patella u.a.

 

 

 

Tik

 

Bellatrix Severanka Pumida

 

SE46343/2015

 

SUCH PLUCH INTUCH RLDN

 

 

HD B, Ögonlyst u.a.

Patella u.a

 

 

 

Förväntad valpning

FÖDDA VALPAR:

 

 

Kennel

 

 

Tik

 

 

Valpar födda

 

 

Hane