Annonser

Svenska klubben för ungerska rashundar

Annonser Pumi

Vill du annonsera ut din planerade parning, valpkull eller kanske har du har enhund för omplacering ? Den här tjänsten ingår i ditt medlemskap i SvkFUR.

Läs gärna igenom SKK´s grundregler så att du är införstådd med vad som gäller vid annonsering.

Annonsen ligger kvar ca 3 månader efter införande om inget annat är ök.

2018-10-23

 

 

 

Kennel

Hane

Tik

Valpar födda 2018 10 11

Rowibu's

Napos Zajos

Maktez Ehzpri

2 tikar

3 hanar

Solsätersvägen 25

SE36010/2014

SE15982/2016

 

51196 Berhem

Grå

Svart

 

 

C.I.B DKV-17 DK UCH NO UCH NOV-16 NOV-17 SE UCH FI UCH PL UCH EUW-18

DKJV-16 NORDJV-16

 

Telefon nr 032041333

 

 

 

Email carina.ris@gmail.com

 

HD A Ögonlyst ua

HD A Ögonlyst ua

 

Hemsida www.ris-sida.se

Genomfört BPH med skott

Genomfört BPH med skott