Årsmöte 2020

Svenska klubben för ungerska rashundar

ÅRSMÖTE

Årsmöte SKK har givit dispens till Sveriges hundklubbar att få möjlighet att skjuta upp sina årsmöten pga Covid-19, efter det att folkhälsomyndigheten gått ut med nya riktlinjer att förhålla sig till.


Vi återkommer med nytt datum inom kort / Styrelsen