Årsmöte 2020

Svenska klubben för ungerska rashundar

ÅRSMÖTE

Digitalt Årsmöte i SvkFUR 2020


Pga av COVID – 19 så har årsmötet flyttas fram ett antal gånger i år men nu är det beslutat
att vi skall hålla ett digitalt årsmöte istället.
SvkFUR genomför i år ett ”förenklat årsmöte via webben”. Mötet genomförs helt digitalt
genom det textbaserade mötesverktyget VoteIT. Mötet öppnar den 11/9 kl. 9:00 och
avslutas den 13/9 kl. 22:00.

Du kommer att få en länk med en mötesbiljett skickad till din e-post före mötets startdatum.
Ditt mötesdeltagande består i att du någon gång under ovan angiven tidsperiod går in och
röstar på det/de alternativ du föredrar under respektive dagordningspunkt.

VoteIT är ett mötesverktyg för genomförande av årsmöten och andra demokratiska
processer helt på distans. Mötet är helt textbaserat, vilket betyder att omröstningar för alla
dagordningspunkter sker via en webbsida. Du behöver en digital enhet; en dator, surfplatta
eller en smartphone samt en hyfsad internetuppkoppling för att kunna delta i mötet.
Årsmötet öppnar den 11/9 kl 09.00 och avslutas den 13/9 kl 22.00

Årsmötet äger rum helt digitalt via systemet VoteIT.
 Adressen till SKKs plattform i VoteIT är https://skk.voteit.se
Observera att systemet inte fungerar i Internet Explorer, använd därför en annan
webbläsare såsom Microsoft Edge eller Google Chrome.
För att alla som vill och kan skall kunna medverka måste lite praktiska saker vara uppfyllda.
SKK kommer att skicka en inbjudan till det digitala årsmötet till de som är medlemmar och
anmält en giltig e-postadress. Spärrdatum för att kunna vara med är den sista juli då kör SKK
uppdatering på sitt medlemsregister och finns inte e-postadressen respektive att
medlemsavgiften ej är betald så kommer man ej att få någon kallelse till årsmötet via e-
posten och kan således ej påverka besluten.


Mer finns att läsa på SKK´s hemsida

https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/ars--och-fullmaktigemoten/

Mer information kommer hälsningar från styrelsen