Bilder & Resultat


Bilder & Resultat från SvkFUR utställningen              2 September 2017

Högbo Bruk, Sandviken


Domare: Elina Haapaniemi, Finland