Vallningsläger Mårtensbygård

Svenska klubben för ungerska rashundar

Vallning på Mårtensbygård


Vallningsäger på Mårtensbygård den 11-12 april 2020Alla är välkomna, från nybörjare till mer erfarna vallare. Träningen anpassas efter varje ekipage.


Vi startar lördagen den 11 april (påskafton) kl. 9.00 i fållan inomhus.

Därefter vallar vi hela dagen med avbrott för lunch, fika och dagen avslutas

med middag.


Söndagen den 12 april  startar med frukost kl. 8.00 och därefter ger vi oss ut i vallhagen.


Vi är ute oavsett väder så packa ner kläder för alla väder.


Plats: Mårtensby Gård, Almunge, öster om Uppsala
Instruktör: Eva Brauer


Övernattning i tvåbäddsrum, typ vandrarhem 


Pris: 2 200 kronor per ekipage (1 hund + 1 förare)
Extra hund: 1 000 kronor, samma förare
Extra familjemedlemmar: 1 000 kronor


I detta ingår massor med vallning, mat och sängar i tvåbäddsrum med vandrarhemsstandard
 Frågor och anmälan till lägret skickas till Eva Brauer, ayla_eva@hotmail.com


Varmt välkomna!