Årsmöte 2021


Kallelse till SvkFUR´s digitala årsmöte 2021


Kallelse till SvkFUR´s digitala årsmöte 2021

Samtliga medlemmar kallas härmed till SvkFUR´s årsmöte den 24 April kl 10.00 2021.

Anledningen till att årsmötet flyttas fram 2 veckor är att för få anmält sig i tid 

Mötet genomförs på distans som ”digitalt årsmöte” och genomförs via videokonferens i Zoom med stöd av mötesverktyget VoteIT. Du kan läsa mer om mötesformen i de bifogade dokumenten ”instruktion för mötesdeltagare” samt ”arbetsordning”

Förhandsanmälan om deltagande i årsmötet är obligatorisk och ska göras senast den 20 april kl. 23:59 via den här länken SKK har sedan tidigare meddelat en generell dispens för klubbar att kräva förhandsanmälan till digitala årsmöten under 2021                                                                                                                                   

Rätt att delta och rösta i mötet tillkommer de medlemmar som haft ett gällande medlemskap den 31 mars såväl som vid tidpunkten för mötet, och som har anmält sitt deltagande via länken ovan.

De personer som redan anmält sig behöver inte göra det igen (men det gör inget om man gör det igen).

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen