Årsmöte 2022

ÅRSMÖTE


Kallelse till SvkFUR´s  årsmöte 2022


Samtliga medlemmar kallas härmed till Svenska klubben för ungerska rashundar

SvkFUR´s årsmöte den 26 februari 2022 klockan 12.00 Gävle Brukshundklubb   Möjlighet till övernattning med husvagn/husbil finns och även sängplatser för 100 kronor natten.

För mer information – hör av er till Malin Karlsson. Skicka sms till 076-2712605


Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 25 januari 2022.

Skicka din motion med e-post till p.bjorklund@svkfur.se

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen