Årsmöte 2023

ÅRSMÖTE


Kallelse till SvkFUR´s  årsmöte 2023


Då vi i styrelsen hörsammat flera av våra medlemmars önskan att flytta årsmöten till den 11 Februari i samband med Svgk´s utställning i Motala den 12 Februari har vi idag den 6 Januari beslutat att tidigarelägga årsmötet till den 11 Februari 2023


Samtliga medlemmar kallas härmed till Svenska klubben för ungerska rashundars årsmöte

Lördagen den  11 Februari 2023 klockan 14.00 

Mötets lokal: Godegårds skidklubb´s klubbstuga i Krassbäck  Hitta hit !


Möjlighet till övernattning med husvagn/husbil finns.


Anmälan och övriga frågor skickas till p.bjorklund@svkfur.se

Svkfur bjuder på fika,meddela gärna oss om du har någon allergi.


Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 25 januari 2023

Skicka din motion med e-post till p.bjorklund@svkfur.com


Om man behöver ha med sig hunden in i mötesrummet 

behöver man ta med sig ngn form av underlag  där hunden kan vara.


Vänliga hälsningar

Styrelsen