Inkomna motioner inför 2023


Motioner som inkommit inför SvkFUR´s  årsmöte 2023