Avelsråd

Avelsråd för Komondor

Ros-Marie Karlsson

Samtliga avelsråd i SvkFUR nås via mail

avelskommitte@svkfur.com

Sammankallande för avelskommittén är Peter Björklund