Avelsråd

Svenska klubben för ungerska rashundar

Avelsråd för Komondor

Vakant

Sammankallande för avelskommittén


Peter Björklund

avelskommitte@svkfur.se