Avelsråd

Svenska klubben för ungerska rashundar

Avelsråd för Mudi

Avelsråd


Heidi Hallerström


Sammankallande för avelskommittén


Peter Björklund

avelskommitte@svkfur.se