Avelsråd


Eva Brauer


Samtliga avelsråd i SvkFUR nås via mail

avelskommitte@svkfur.com 

Sammankallande för avelskommittén är Peter Björklund