AvelsrådPeter Björklund 


Samtliga avelsråd i SvkFUR nås via mail

avelskommitte@svkfur.com

Sammankallande för avelskommittén är Peter Björklund