Annonser

Svenska klubben för ungerska rashundar

Annonser Puli

Vill du annonsera ut din planerade parning, valpkull eller kanske har du har en hund för omplacering ? Den här  tjänsten ingår i ditt medlemskap i SvkFUR.

Läs gärna igenom SKK´s grundregler så att du är införstådd med  vad som gäller vid annonsering.

Annonsen ligger kvar ca 3 månader efter införande om inget annat är ök.

2020-09-03

Kennel/Uppfödare

Hane

Tik

Valpar födda

Xaida'z kennel

Illés-Szépe Attila Xaidaz

Xaida'z Ze-Ger Képzelgés-Kriztall

27 Juli  2020

Carina Karlsson

SE29051/2015

SE55766/2014

4 Maskad Fako

Maskad Fako

Maskad Fako

2 Svarta

23195 Trelleborg


SE UCH DKk UCH

WW-18 C.I.B SE UCH DK UCH

0708487502


HD A Ögonlyst ua 

HD A  

Genomförd BPH med skott

Genomförd BPH med skott