Annonser

Svenska klubben för ungerska rashundar

Annonser Puli

Vill du annonsera ut din planerade parning, valpkull eller kanske har du har en hund för omplacering ? Den här  tjänsten ingår i ditt medlemskap i SvkFUR.

Läs gärna igenom SKK´s grundregler så att du är införstådd med  vad som gäller vid annonsering.

Annonsen ligger kvar ca 3 månader efter införande om inget annat är ök.


2019-12-31


Kennel


Angeludds kennel


Peter Björklund

Björkliden Gillsta 1

731 95 KÖPING


076-647 20 11


peter@bia.se


Fb-sida Angeludds kennel

Hane


Funny Farms Napfény


SE16040/2014


Maskad Fako


SE JV-15, NORD UCH


HD B, Ej ögonlyst,  DM fri
Tik


Häxeboets Jailhouse Rock Hilma


SE29088/2014


Svart


NORD UCH


HD B, Ögon u.a, DM fri
Valpar födda: 


2019-11-29


3 tikar


2 hanar2019-09-20


Kennel


Xaidaz kennel


Carina Karlsson

Slågarpsvägen 264-0

231 95 TRELLEBORG


070-848 75 02


xaidaz@gmail.com


Hemsida: www.xaidaz.com

Hane


Szépe Attila Xaidaz


SE29051/2015


Maskad fako


SEUCH, DKUCH


HD A, ögonlyst u.a, DM bärare
Tik


Xaida´z Ze-Ger Képzelgés-Kriztall


SE55766/2014


Maskad fako


WW-18, SEUCH, DKUCH


HD A, Ej ögonlyst, DM fri
Valpar födda: 


2019-09-20


3 tikar


3 hanar1 tikvalp kvar!