Annonser

Vill du annonsera ut din planerade parning, valpkull eller kanske har du har en hund för omplacering?

Den här tjänsten ingår i ditt medlemskap i SvkFUR.

Läs gärna igenom SKK´s grundregler så att du är införstådd med vad som gäller vid annonsering.

Annonsen ligger kvar ca 4 månader efter införande om inget annat är ök.