Annonser

Svenska klubben för ungerska rashundar

Annonser Pumi

Vill du annonsera ut din planerade parning, valpkull eller kanske har du har en hund för omplacering? Den här  tjänsten ingår i ditt medlemskap i SvkFUR.

Läs gärna igenom SKK´s grundregler så att du är införstådd med  vad som gäller vid annonsering.

Annonsen ligger kvar ca 4 månader efter införande om inget annat är ök.

2020-12-31

Kennel/Uppfödare

Hane

Tik

Beräknad nedkomst

Snövallen`s Kennel

Borgarmarken`s Myzgos Vipp

Snövallen`s Vanja

Slutet på februari 2021

Anna Lasko

SE28101/2018

SE22640/2018


Yrkesvägen 5

Grå

Grå

96139 Boden

RLD N

RLD N

Mobil nr 073 1802018

HD A  Patella ua Ögonlyst ua

HD A  Patella ua Ögonlyst ua  

Genomförd BPH med skott