BPH

Svenska klubben för ungerska rashundar

BPH

 

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund

Här lägger vi ut kommande BPH arrangemang i SvkFUR regi nästa träff är planerag till hösten 2018