Kontakt

Svenska klubben för ungerska rashundar

Styrelse

VALBEREDNING


Ewa Granath - sammankallande

Carina Karlsson

Anders Horvath

 

Samtliga kan nås via valberedning@svkfur.se


VALLNINGSGRUPP

Eva Bauer


UTSTÄLLNINGSANSVARIG

Lena Johansson svkfur@telia.com


VALPFÖRMEDLING

Eva Wieselgren tel: 0703-455604  valpformedlare@svkfur.se


TÄVLINGSSEKTIONFURIEN

furien@svkfur.se


WEBBMASTER

s.danielsson@svkfur.se
För innehållet på webbsidorna ansvarar Styrelsen


ORDFÖRANDE  Eva Brauer s.bauer@svkfur.se tel:


VICE ORDFÖRANDE Susan Danielsson s.danielsson@svkfur.se  tel:070-6784458


SEKRETERARE Peter Björklund  p.bjorklund@svkfur.se  tel: 0706-47 20 11


KASSÖR Gitte Hellström g.hellstrom@svkfur.se tel: 0708-15 03 32


ÖVRIG LEDAMOT  Malin Karlsson m.karlsson@svkfur.se  tel: 0762-712605


SUPPLEANT  Zoltán Diószegi z.dioszegi@svkfur.se tel :


SUPPLEANT Yvonne Lövgren y.lovgren@svkfur.se tel: 0701-30 32 66


SUPPLEANT  Ros-Marie Karlsson  rm.karlsson@svkfur.se tel:


REVISORER


Sven Åfeldt tel: 0152-141 55

Eva Honkamäki  tel: 076-6116237


REVISORSUPPLEANTER


Thomas Ohlsson tel:  070-3103741

Mia Andersson  tel: 0141-80117


AVELSKOMMITTÉ avelskommitte@svkfur.se


Heidi Hallerström  Mudi

Peter Björklund  Puli

Carina Ris &  Monica Bivall  Pumi