Vallningsgruppen

Vallningsgsgruppen i SvkFUR

Vallningsgruppens uppgift är att arrangera vallningsaktiviteter för Svk FUR:s medlemmar

Vi planerar för nya tillfällen att genomföra Vallanlagstest NHAT 2023 (Natural Herding Atitude Test)


Intresset ökar hela tiden så håll koll på dagar som det erbjuds vallning.

Gå gärna in på våran Facebook sida "Vi som vallar med FUR"

Vallningsgruppen


Lotta Arne 

Eva Brauer

Carina Karlsson

Yvonne Lövgren


Samtliga nås på mail vallningsgruppen@svkfur.com