Om klubben

Hösten 1973 kom ett brev med ett frågeformulär (Hundens namn? Ägare? Ras (tre raser fanns att kryssa för - kuvasz, puli eller vizsla)? Var man intresserad av att använda sin hund i avel? Ville man bli medlem i en förening? Önskade man bli medlem, men från början poängtera ovillighet till organisatoriskt arbete och bara vara passiv medlem? Skulle mottagaren av brevet ställa ut sin hund på Stockholmsutställningen?

Eller inte ställa ut men i alla fall kunna delta i mötet med andra intresserade av ungerska rashundar? i posten. Avsändare var doktor Tibor Buzady, då med adress i Bromma.


• 3 november 1973 skulle bli ett historiskt datum då Föreningen Ungerska
Rashundar bildades och Dr. Tibor Buzady blev klubbens första ordförande. 1973
fanns omkring 120 ungerska rashundar i Sverige.


• Från och med 1978 räknades poäng till tävlingen Årets Hundar inom FUR och
redan från början fanns titeln Året Lydnadsfurie att tävla om.


• 1983 var Föreningen Ungerska Rashundar ansluten till SSD, Specialklubben för
Sällskaps- och Dvärghundar. Det var den officiella klubben med direkt anslutning
till Svenska Kennelklubben. SSD-anslutningen innebar bland annat att FUR
kunde få hålla sin jubileumsutställning 1983 som officiell.


• 1984 kom det nya formatet för medlemstidningen Furien. Furien utkom som en
mycket uppskattad, fysisk medlemstidning t o m januari 2018 med fyra tidningar
per år. Härefter beslutades att ett digitalt s k nyhetsbrev skulle ersätta en
medlemstidning.


• Samlingsgruppen för ungerska rashundar hette länge ungerska vall- och
herdehundar och till att börja med hade samtliga raser SSD som specialklubb.
Raser tilllkom (pumi, mudi, komondor) och/eller försvann. Vizslan, som ska ha
jaktmeriter för utställningschampionat, ligger numera under Sv. Vorstehklubben;
kuvasz har egen rasklubb sedan 1995.


• 1998 firades klubbens 25-årsjubileum med två ungerska domare (Zsuzsa och
Miclos Farkashazi) inbjudna att bedöma utställningen. Även initiativtagaren och
grundaren av Föreningen Ungerska Rashundar (FUR), tillika klubbens förste
ordförande, doktor Tibor Buzady boendes i Munchen, fanns på plats och visade
sedvanlig generositet med bland annat priser och gåvor.


• 1 januari 2001 blev FUR en egen specialklubb med namnet Svenska klubben för
ungerska rashundar, förkortat Svk FUR.


• 1 januari 2022 övergick Svk FUR till att bli rasklubb under SGVK (Svenska
Gårds- och vallhundsklubben).


• 2023 firades 50-årsjubileum bl a med tårta på medlemsaktiviteter i t. ex.
Finnerödja, Älvsbyn och Ljungby, gratulationer från Svenska Kennelklubben och
en Specialutställning med ungerska domaren István László.


• 2024 heter ordförande Eva Brauer, uppfödare av mudi och med ett stort intresse
för, och kunskap om, vallning. Hon, liksom många andra, hoppas att klubben ska
bli större och fortsätta att attrahera nya och flera medlemmar, alla med ett
gemensamt intresse - de ungerska rasernas bevarande. Ju fler medlemmar,
desto bättre verksamhet (fler aktiviteter, bättre utställningar m.m.) i klubben.
Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Kanske har just du några idéer och
tankar på vad du skulle vilja göra med din ungrare? Förslag på aktiviteter
mottages tacksamt. Ju fler furier som t. ex. träffas på utställningar, BPH-tester,
vallningsträningar- och tester, informella sammankomster eller i andra Svk
FUR-sammanhang, ju fler vänner som kan dela erfarenheter, kunskap och roliga
upptåg. Ny eller gammal medlem - gör det till en god vana att hjälpa varandra,
vara vänliga och tillsammans dela med er av, och sprida, de ungerska rasernas
originalitet i sätt och förmåga att utmärka sig. De förtjänar sannerligen den bästa
reklamen de kan få.Sammanfattad och uppdaterad av

Marianne Nyman februari 2024