Vallningsgruppen

Vallningsgsgruppen i SvkFUR

Vallningsgruppens uppgift är att arrangera vallningsaktiviteter för Svk FUR:s medlemmar


Intresset ökar hela tiden så håll koll på dagar som det  erbjuds vallning.

Gå gärna in på våran  Facebook sida  "Vi som vallar med FUR" 

Eva Brauer

Lotta Arne

 Mobil 0769 462550

Yvonne Lövgren

Carina Karlsson

puli@home.se