Vallningsgruppen

Vallningsgruppens uppgift är att arrangera vallningsaktiviteter för Svk FUR:s medlemmar

Vallanlagstest NHAT 2024 (Natural Herding Atitude Test)


Redan nu har vi börjat  planera inför inför 2024 då förfrågningar har börjat komma in.

Vi återkommer så for det är fastställt vart och när.


Intresset ökar hela tiden så håll koll på dagar som det erbjuds prova-på-vallning.

Det finns oxå information på våran Facebook sida "Vi som vallar med FUR"


Vallningsgruppen


Lotta Arne 

Eva Brauer

Carina Karlsson

Yvonne Lövgren


Samtliga nås på mail vallningsgruppen@svkfur.com