Sörby

Bilder och resultat kommer inom kort

Vallanlagstest NHAT (Natural Herding Atitude Test)

Söndagen den 24 April 2022
Plats: Sörby   69593 Finnerödja
Domare: Eva Brauer