BPH

BPH

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund

SvkFUR bjuder härmed in sina medlemmar till BPH på Mjölby brukshundklubb den 9 augusti 2024

Pris 1000 kr

250 kr subventioneras av SvkFUR efter utförd beskrivning.

Gäller 1 hund per ordinarie medlem.


Totalt 10 platser finns reserverade till och med sista anmälningsdatum, därefter upplåtes resterande platser till

andra intresserade.


Du kan redan nu göra en intresse anmälan via mail

info@svkfur.com


SKK´s folder om BPH