Styrelsen

Styrelsen

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang.

Att vara ledamot i en föreningsstyrelse är oftast givande och många gånger väldigt lärorikt. Det man tar med sig från ett styrelseuppdrag är ofta erfarenhet att samarbeta, kunskaper om ledning och styrning samt många nya vänner och kontakter. Men att sitta i en styrelse innebär också krav och ett stort ansvar för föreningens verksamhet. Därför är det viktigt att man känner sig engagerad i föreningens verksamhet och är beredd att lägga tid och energi för att leda föreningen.

Vi som sitter i Svk FUR´s styrelse är följande

Ordförande

Eva Brauer

e.brauer@svkfur.se

070-326 42 62

Vice Ordförande

Malin Karlsson

m.karlsson@svkfur.se

0762-712605

Sekreterare

Peter Björklund

p.bjorklund@svkfur.se

0706-47 20 11

Kassör

Gitte Hellström g.hellstrom@svkfur.se

0708-15 03 32

Ledamot

Sara Collander

s.collander@svkfur.se


Suppleant

Anders Horvath

a.horvath@svkfur.se

Suppleant


Monika Kindbro

m.kindbro@svkfur.se


REVISORER

Sven Åfeldt

0152-141 55


Eva Honkamäki

076-6781368


REVISORSUPPLEANTER

Mia Andersson

073-9819995


Thomas Ohlsson

070-3103741

VALBEREDNING


Ewa Granath - sammankallande


Carina Karlsson

Lena Johansson


Samtliga kan nås via valberedning@svkfur.se