Kontakt

Styrelse

ORDFÖRANDE 


Eva Brauer  e.brauer@svkfur.se

VICE ORDFÖRANDE


Malin Karlsson m.karlsson@svkfur.se tel: 0762-712605

SEKRETERARE


Peter Björklund  p.bjorklund@svkfur.se  tel: 0706-47 20 11

KASSÖR


Gitte Hellström g.hellstrom@svkfur.se tel: 0708-15 03 32
SUPPLEANT


Johanna Gustavsson  j.gustafsson@svkfur.se  073-5318643


REVISORER

Sven Åfeldt tel: 0152-141 55

Eva Honkamäki  tel: 076-6781368


REVISORSUPPLEANTER

Thomas Ohlsson tel:  070-3103741

Mia Andersson 


Heidi Hallerström  Mudi

Peter Björklund  Puli

Carina Ris &  Monica Bivall  Pumi


VALBEREDNING

Samtliga kan nås via valberedning@svkfur.se

Ewa Granath - sammankallande

Carina Karlsson

Lena Johansson


VALLNINGSGRUPP


Eva Brauer

UTSTÄLLNINGSANSVARIG


Lena Johansson


TÄVLINGSSEKTION


För innehållet på webbsidorna ansvarar Styrelsen