Kontakt

Styrelse

ORDFÖRANDE  Eva Brauer  e.brauer@svkfur.se


VICE ORDFÖRANDE Malin Karlsson m.karlsson@svkfur.se tel: 0762-712605


SEKRETERARE Peter Björklund  p.bjorklund@svkfur.se  tel: 0706-47 20 11


KASSÖR Gitte Hellström g.hellstrom@svkfur.se tel: 0708-15 03 32


LEDAMOT  Anders Horvath  a.horvath@svkfur.se


LEDAMOT  Sara Collander s.collander@svkfur.se


SUPPLEANT  Zoltán Diószegi z.dioszegi@svkfur.se


SUPPLEANT  Ros-Marie Karlsson  rm.karlsson@svkfur.se 


REVISORER


Sven Åfeldt tel: 0152-141 55

Eva Honkamäki  tel: 076-6116237


REVISORSUPPLEANTER


Thomas Ohlsson tel:  070-3103741

Mia Andersson 


AVELSKOMMITTÉ avelskommitte@svkfur.se


Heidi Hallerström  Mudi

Peter Björklund  Puli

Carina Ris &  Monica Bivall  Pumi


VALBEREDNING


Ewa Granath - sammankallande

Carina Karlsson


 

Samtliga kan nås via valberedning@svkfur.se


VALLNINGSGRUPP


Eva Brauer


UTSTÄLLNINGSANSVARIG


Lena Johansson svkfur@telia.com


VALPFÖRMEDLING


Eva Wieselgren tel: 0703-455604  valpformedlare@svkfur.se


TÄVLINGSSEKTIONFURIEN


furien@svkfur.se


WEBBMASTER


Susanne Hjelm     s.hjelm@svkfur.com
För innehållet på webbsidorna ansvarar Styrelsen