Kontakt

Svk FUR's Styrelse

ORDFÖRANDE 


Eva Brauer  e.brauer@svkfur.se

VICE ORDFÖRANDE


Malin Karlsson m.karlsson@svkfur.se

tel: 0762-712605SEKRETERARE


Peter Björklund  p.bjorklund@svkfur.se 

tel: 0706-47 20 11

KASSÖR


Gitte Hellström g.hellstrom@svkfur.se

tel: 0708-15 03 32SUPPLEANT


Monica Kindbro  m.kindbro@svkfur.se

REVISORER

REVISORSUPPLEANTER

Sven Åfeldt tel: 0152-141 55

Eva Honkamäki  tel: 076-6781368

Thomas Ohlsson tel:  070-3103741

Mia Andersson  tel : 073-9819995

VALBEREDNING

Samtliga kan nås via valberedning@svkfur.se

Heidi Hallerström  Mudi

Peter Björklund  Puli

Carina Ris &  Monica Bivall  Pumi

Ewa Granath - sammankallande

Carina Karlsson

Lena Johansson
VALLNINGSGRUPP


Eva BrauerUTSTÄLLNINGSANSVARIG


Lena Johansson
TÄVLINGSSEKTION


För innehållet på webbsidorna ansvarar Styrelsen