Styrelsen

Styrelsen

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang.

Att vara ledamot i en föreningsstyrelse är oftast givande och många gånger väldigt lärorikt. Det man tar med sig från ett styrelseuppdrag är ofta erfarenhet att samarbeta, kunskaper om ledning och styrning samt många nya vänner och kontakter. Men att sitta i en styrelse innebär också krav och ett stort ansvar för föreningens verksamhet. Därför är det viktigt att man känner sig engagerad i föreningens verksamhet och är beredd att lägga tid och energi för att leda föreningen.

Vi som sitter i Svk FUR´s styrelse är följande

ORDFÖRANDE


KASSÖR

Eva Brauer e.brauer@svkfur.com

070-326 42 62


Gitte Hellström g.hellstrom@svkfur.com

tel: 0708-15 03 32


SEKRETERARE


SUPPLEANT

Ann-Marie Steen  sekreterare@svkfur.com





VICE ORDFÖRANDE


SUPPLEANT


Lynn Engstrand l.engstrand@svkfur.com





SUPPLEANT

Peter Björklund p.bjorklund@svkfur.com

tel: 0706-47 20 11


Lena Johansson l.johansson@svkfur.com




REVISORER


REVISORSUPPLEANTER

Sven Åfeldt tel: 0708-141 550 

Mail  sven.afeldt@gmail.com


Thomas Ohlsson tel: 070-3103741


Mia Andersson tel : 073-9819995


Eva Honkamäki tel: 076-6781368



AVELSKOMMITTÉ


VALBEREDNING


Samtliga kan nås via valberedning@svkfur.com

Ros-Marie Karlsson  Kommondor

Eva Brauer  Mudi

Peter Björklund  Puli (sammankallande)



Carina Karlsson  (sammankallande)

Ewa Granat

Elisabeth Palmcrantz





VALLNINGSGRUPP


Samtliga nås via vallningsgruppen@svkfur.com



Lotta Arne

Eva Brauer

Carina Karlsson

Yvonne Lövgren




UTSTÄLLNINGSANSVARIG








TÄVLINGSSEKTION








WEBBMASTER Susanne Hjelm 



För innehållet på hemsidan ansvarar styrelsen