Avelsråd

Avelsråd 

Ros-Marie Karlsson  Komondor

Eva Brauer   Mudi

Peter Björklund  Puli

Eva Brauer  Pumi


Samtliga avelsråd i SvkFUR nås via mail

avelskommitten@svkfur.com

Sammankallande för avelskommittén är Peter Björklund