Hälsa

Man kan nog påstå att komondoren är en sund hund utan några specifika sjukdomar.

Ett och annat höftledsfel dyker dock upp här som hos de allra flesta raser.

Genomsnittsålder för en stor hund som komondoren är nio till tio år.


Egenskaper och mentalitet


Komondoren är en utpräglad vakthund. Ingen kan beträda det område en komondor har till uppgift att vaka över. Den är absolut omutbar och med en egen stark vilja. Vaktegenskaperna gör att den är reserverad mot främlingar.

Komondoren har en hög toleranströskel och är normalt ingen aggressiv hund men när den ”slår till” sker det oftast utan förvarning. Så en fullständig kontroll är att rekommendera.

Den har också ett stort behov av närhet och kontakt med sin ägare och kräver på grund av sin skärpa en fast och konsekvent hand.

Komondoren är lite av en enmanshund och har en tendens att testa rangordningen i familjen


Vård ochSkötsel


Redan från början bör man träna sin hund i att bli hanterad, d.v.s. titta i munnen, klippa klor, pilla i öronen m.m. Att även vänja den vid fön kan vara en fördel eftersom pälsen tar tid att torka.

Komondorens päls fäller inte, men den kräver en del pyssel. Det mest krävande är badning och det tar upp till tre dygn innan en fullpälsad komondor torkar.


En komondor behöver minst ett par rejäla promenader om dagen, men den har också ett behov av att få ”lunka” omkring fritt utan koppel.

Lämpliga aktiviteter för den är att man lägger enklare spår så att den får arbeta med sin nos. Komondoren är en nyfiken hund som håller uppsikt över allt den hör och ser. Det i sig är en aktivitet som ger en hel del stimulans.

Komondoren går att lämna ensam hemma kortare stunder. Vill man lämna den ensam en längre stund, bör man först ta en rejäl tur i skogen, gärna med någon stimulerande uppgift för den att utföra. Om man har möjlighet att låta komondoren vara utomhus när man lämnar den kan man vara borta lite längre för då har den en uppgift, den vaktar då sitt revir.