Hälsa

Hälsa

Mudi anses vara en frisk ras och håller sig pigg och frisk långt upp i åren och blir i allmänhet 10 år och äldre. Det finns inga sjukdomar som är särskilt vanliga hos mudi. Enstaka fall av höftledsdysplasi har dykt upp.


Vård och skötsel


Pälsvården som krävs är minimal. Varken väta eller smuts fastnar i mudins lätt sträva päls. Normal genomborstning då-och-då, lite oftare vid fällning, räcker. Detta tar mindre än en timme i veckan. Ingen trimning